logo gifthings verlanglijstje

GIFTHINGS ♥ PRIVACY

CryptoNet BV

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://app.gifthings.me
Brusselsestraat 76C 301
3000 Leuven
+32 486 88 44 21

privacy gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
CryptoNet BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
CryptoNet BVBA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy @ gifthings.me, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CryptoNet BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CryptoNet BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden tot vier weken na opzegging account. Dit om eventuele vergissingen ongedaan te kunnen maken. Indien je persoonlijke gegevens direct verwijderd moeten worden, contacteer dan privacy @ gifthings.me

Functionele cookies worden gedurende één jaar bijgehouden op je toestel. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat je aangemeld blijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
CryptoNet BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CryptoNet BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CryptoNet BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

– MailChimp: We delen je naam en voornaam met MailChimp vanaf het moment dat je aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. We delen ook je mailadres zodat we je onze nieuwsbrief via hun dienst kunnen toesturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CryptoNet BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy @ gifthings.me

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CryptoNet BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy @ gifthings.me

privacy veiligheid
logo gifthings verlanglijstje

JOUW PRIVACY TELT!

Wij doen niet mee aan opdringerige marketing…

Bij Gifthings doen we er alles aan om jullie gegevens te beschermen en doen we ook niet mee aan opdringerige reclame of gesponsorde samenwerkingen. Wij zijn er voor jullie en proberen dat op een zo eerlijk mogelijke manier te doen. Hoe maken we dan winst? Wel, je kan ons enorm steunen door je cadeautjes aan te kopen via onze partners. Zo kunnen we onze servers draaiende houden en hoeven we jullie geen lidgeld of reclames op te dringen… Merci!

logo gifthings verlanglijstje